Skytebaner

Trondheim skytesenter

Trondheim skytesenter ligger på Pir II og er vår innendørs helårsbane som vi deler med Viking pistol- og rifleklubb (VPRK). Her arrangerer vi organiserte treninger for begynnere og godkjente skyttere, kurs og matcher. Det kan skytes med pistoler og revolvere opp til og med kaliber .45, og langvåpen i håndvåpenkaliber til IPSC Mini Rifle og PCC. Magnumladninger er ikke tillatt. Medlemmer av TDS og VPRK betaler ingen treningsavgift. På TDS sine arrangementer er det ikke tillatt med rene blykuler, med unntak av .22 LR. Gulvet er malt med epoxymaling for å gjøre det lett å rengjøre, og vi har en industristøvsuger med HEPA-filter til dette. Det er toalett i sørenden av gangen utenfor banen.

Banen har røykvarslere som må utkobles før skyting. Dette gjøres med en merket knapp på brannsentralen i 1. etg ved inngang A i bygget (nederst i trappa som er i sørenden av gangen utenfor banen), og kobles automatisk inn igjen etter 4 timer.

Kveld og helg kan det parkeres på området merket i rødt for aktiviteter på banen.

Feltløypa ved Jonsvatnet

TDS leier bane 1 og 2 i Trondhjems pistolklubbs feltløype ved Jonsvatnet. Disse kan brukes av våre medlemmer mandag-fredag 9-21 og lørdag 9-17 så lenge det er dagslys, med unntak av tidspunkt der TPK arrangerer feltstevner (sjekk TPKs terminliste). Her kan det kun skytes med pistol. Det står et utvalg av skivestativ, lekter og stålmål ved bane 2 som tilhører TDS. Baneprotokollen ved klubbhuset til TPK skal brukes, og søppel kastes i søppeldunker ved klubbhuset.