Søknad om medlemskap

Dersom du ikke fra før eier egen pistol som er egnet for dynamisk sportsskyting, eller har tatt IPSC godkjenningskurs tidligere, er det nybegynnerkurs som er stedet å starte hos oss. Uten plass på slik kurs er utbyttet av medlemskapet (og medlemskontingenten) da minimalt, spesielt ved innmelding året før det vil være mulig å få kursplass. Det er derfor en fordel å lese det som står om kurs på nettsiden, og ta kontakt med oss på e-post hvis det er spørsmål.

For at junior-medlemmer (personer under 21år) skal få fullt utbytte av medlemsskapet i TDS anbefaler vi at de har en foresatt eller annen voksen kontaktperson som også er medlem i TDS.

For søknad om medlemskap for personer under 18 år trenger vi skriftlig samtykke av foresatt, ta kontakt.
Benytt ditt fulle navn, som registrert i folkeregisteret, i søknadsskjemaet (og ved senere registrering på Shoot’n Score It (SSI) og forbundet (DSSN).

TDS bruker Rubic som medlemssystem. Følg linken under til innmeldingssiden.

Dette skjema brukes kun for innmelding. For utmelding, ta kontakt på e-post.