Mini-Rifle trening

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Mini-Rifle trening på TSS, maksimum 4 deltakere, ved interesse kontakt Karl Torkildsen

Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant. NB: Klubben selger ikke ammunisjon til skyttere med egne våpen.

TFS LI Mayhem 1/3

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Trondheim Feltskytteres siste kull med nybegynnere arrangerer TFS LI Mayhem 1/3 på Trondheim Skytesenter, følg link for mere informasjon om matchen. Trond Sørhøy er MD og RM. Matchen er også godkjenningsmatch.

Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant. NB: Klubben selger ikke ammunisjon til skyttere med egne våpen.

TFS LI Mayhem 2/3

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Trondheim Feltskytteres siste kull med nybegynnere arrangerer TFS LI Mayhem 2/3 på Trondheim Skytesenter, følg link for mere informasjon om matchen. Edvin Sæbø er MD og RM. Matchen er også godkjenningsmatch.

Godkjenningskurs teorieksamen 2

Teorieksamen for deler av siste godkjenningskurs, vil bli holdt etter at alt er ferdig etter matchen. Skippergata 14 inngang B

NM Steel Challenge

Sportsskytterlaget Haugesund har søkt om mesterskapet og er tildelt. Mesterskapet gjennomføres: 19 mai

Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D,Trondheim,Norge

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant. NB: Klubben selger ikke ammunisjon til skyttere med egne våpen.