FAQ

Kan jeg komme på besøk og se hva dere holder på med?
Du er hjertelig velkommen på TDS sine treninger og konkurranser for å ta en titt og prate med folk. Organiserte aktiviteter legges ut i kalenderen. Ta gjerne kontakt på forhånd.

Is it possible to take the beginner and approval courses in English?
The courses are normally held in Norwegian. We may consider holding courses in English in some situations. If you are interested in courses but need it held in English, let us know.

Jeg ønsker å starte med pistolskyting, får jeg låne våpen av TDS?
Ja, klubben har egne egnede klubbvåpen tilgjengelig på våre organiserte treninger som nybegynnere kan benytte. Du betaler ikke noe for å låne våpen, du betaler kun for den ammunsjonen du benytter. Ammunisjon betales med Vipps.

Jeg har et håndvåpen fra før, må jeg delta på et nybegynnerkurs dersom jeg melder meg inn i TDS?
Nei, det trenger du ikke. Unntaksvis vil TDS kunne kreve at du deltar på et nybegynnerkurs dersom du på skytebanen viser at du ikke har tilegnet deg de nødvendinge basiskunnskapene om sikker våpenhåndtering.

Hvilke skyteformer holder TDS på med?
TDS driver utelukkende med dynamisk sportsskyting, slik dette er definert av det internasjonale regelverket til IPSC og administreres nasjonalt av DSSN. Skytesporten foregår internasjonalt med håndvåpen, rifle, rifle i håndvåpenkaliber (Pistol Caliber Carbine, PCC), mini rifle (.22LR) og hagle. Regelverk (på engelsk) for alle IPSCs disipliner finnes her.

Dynamisk sportsskyting har ingen faste skyteprogrammer og er derfor svært variert. Det benyttes kun håndvåpen i kaliber 9×19 mm eller større, i den nasjonale grenen Sivilpistol kan man også benytte våpen i mindre kaliber. Skytteren kan gjennomføre skytingen på den måten han/hun tror er den beste løsningen innenfor egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og de begrensninger som er gitt ut i fra sikkerhetsmessige hensyn og regelverket generelt. Tiden skytteren benytter spiller også en viktig rolle for resultatberegningen, man skal skyte så presist som mulig på kortest mulig tid. Skytterens resultat måles ut i fra oppnådd poengsum fra treff på blinkene delt på den tiden som er benyttet.

Det skytes også basert på fri stil og under bevegelse, noe som gjør at man i tillegg til kurs/utdanning/trening for å anskaffe seg et eget våpen, også må gjennom et ytterligere godkjenningskurs som tar hensyn til dette og bestå en skriftlig og praktisk prøve.

Hvilke skyteformer holder de andre pistolklubbene i Trondheim på med?
VPRK og TPK skyter ren stillestående presisjonsskyting (bane og felt) definert i regelverket til ISSF og administreres nasjonalt av NSF. Denne skyteformen har kun faste skyteprogrammer for våpen fra luftpistol og grovere. Noen av skyteprogrammene har en tidsbegrensning for gjennomføring, men tiden spiller vanligvis ikke noen rolle for poengberegningen.

Hva koster det å være medlem i TDS?
Medlemskontingenten i klubben er for tiden (2022) 1200kr per år. Nye medlemmer som melder seg inn etter 30. juni betaler halv medlemskontingent for inneværende år til TDS. Junior-medlemmer (t.o.m. det året man fyller 21) og husstandsmedlemmer betaler halv medlemskontingent. Som medlem i TDS er du også forpliktet til å være medlem i DSSN som vil sende deg et eget krav på forbundskontingent.

Har dere bane for rifleskyting?
TDS har ingen egen bane for rifleskyting. Mange av våre medlemmer som har interesse for dynamisk rifle er også medlemmer i Nidaros skytterlag og benytter deres bane ved Jonsvatnet til trening.

Finnes det et eget godkjenningskurs for rifle/Mini-Rifle/PCC/hagle?
Nei. Godkjenningskurs gjennomføres utelukkende med pistol, og etter bestått kurs med håndvåpen kan det konkurreres i alle disipliner.

Må jeg delta på et godkjenningskurs dersom jeg har fått opplæring eller har praksis fra andre organisasjoner?
Ja, for å konkurrere i dynamisk sportsskyting må du ha gjennomført godkjenningskurs med bestått teoretisk og praktisk prøven enten i Norge eller i en annen IPSC-region.