Om bly og helse

Intensjonen med denne siden er å gi skyttere informasjon om farene ved opptak av bly i kroppen, hvordan man blir eksponert for bly og hvilke tiltak som kan gjøres for å minimere dette. Bevisstheten rundt temaet er dessverre for liten blant mange skyttere. Skyttere som bruker innendørs baner er spesielt utsatt, og anbefales å følge med på sine egne blyverdier ved blodprøve hos fastlege.

Kilder til blyeksponering

Kuler

Vanlig ammunisjon av type «helmantlet» / Full Metal Jacket (FMJ) som selges mange steder har vanligvis synlig eksponert bly i bunnen av kulene. Dette gjelder f.eks. Geco, Magtech, S&B, Maxxtech mfl. (Blazer Brass er et unntak som har kobberbelagt kule som også dekker bunnen). Ved avfyring vil noe bly fra bunnen av kulene eroderes vekk og frigjøres i luften.

Bilde av undersiden av ulike kuler

Eksempelvis anbefaler SVI utelukkende bruk av kuler med dekket bunn for sine Openpistoler, da bly bygger seg opp i kompensatoren (http://www.sviguns.com/Compensator.php). Det er altså et betydelig problem at bly fra FMJ-kuler slipper kula.

Tennhetter

Den vanligste typen tennhette som brukes i fabrikkammunisjon og av hjemmeladere inneholder bly. Blant annet inneholder de disse bestanddelene:

  • Initiator – Lead styphnate, C6HN3O8Pb 
  • Fuel – Antimony (tri)sulphide, Sb2S3
  • Oxidizer – Barium nitrate, Ba(NO3)2
  • Sensitizer – Tetrazene, H4N4

The very high temperatures and pressures turn the lead antimony and barium into a gas that condenses into tiny, invisible spheres. They range in size from 0.5 to 10 microns (a micron is a millionth of a metre, and a human hair is about 70 microns thick). Some of these tiny spheres are solid and can fall out of the air in just 90 seconds, while others are hollow and take up to eight minutes to land.

http://www.abc.net.au/science/articles/2007/03/22/1878536.htm?site=galileo/greatmomentsinscience&topic=latest

During pistol shooting, lead is predominantly concentrated in particles that range in size from 100 nm to 2,000 nm

https://www.researchgate.net/publication/328229301_Study_of_air_contamination_by_heavy_metals_at_firing_ranges

Denne tabellen viser hvor mye av avfallstoffer tennhetter frigjør ved avfyring:

Stoffutslipp milligram
per skudd
Bly
(Pb/PbO)
(1)Svovel-
dioksid
SO2
Barium-
oksid
BaO
Antimon-
trioksid
Sb2O3
(1)Karbon-
monoksid
CO
Kalium-
karbonat
K2CO3
Vanlig blyholdig tennhette51,25280
Nontox801
Norsk konsentrasjonsgrense for arbeidsatmosfære
mg/m3
0,05(2)1,30,5(3)0,5(4)23ikke oppgitt
Utslippsdata er hentet fra Murom: http://www.mpzflame.ru/wp-content/uploads/2012/11/Heavy-Metal-free-Primers.doc
Blyutslipp er i form av Pb og PbO, oppgitt verdi er Pb-innhold
Norske konsentrasjonsgrenser er fra vedlegg 1 i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, «Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren»
(1)Gass.
(2)«Bly og uorg. blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk)»
(3)«Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba)»
(4)«Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb)»

Krutt

Small amounts of various chemical compounds are added to smokeless powder to control its burning rate, to retard its deterioration with age, and to improve its flow characteristics so that charges can be accurately measured. None of these additives contain lead or any other heavy metals, so smokeless powder and its combustion byproducts are inherently free of toxic heavy metals.

«Developing a Non-Toxic Handload for Indoor Range Use» https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.3281&rep=rep1&type=pdf

Likevel er det slik at noen krutt brenner renere og avgir mindre røyk enn andre. Non-tox-patroner fra fabrikk er laget for å redusere også dette, og gjør at det blir mindre røyk i lufta på banen.

Symptomer og blyverdier i blod

Om symptomer og blodverdier:
https://sml.snl.no/blyforgiftning
https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/bly-metallisk-og-uorganisk


For arbeidstakere gjelder følgende grenseverdier

§ 5-2. Biologiske grenseverdier

a) Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 μmol/l per liter blod for øvrige arbeidstakere

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1358/§5-2

Tiltak for skyttere

Skyt utendørs

Problemet med røyk som henger i lufta er som oftest lite utendørs, der vind blåser dette raskt bort. Likevel må det ikke glemmes at blyrester kan komme på hender, klær, våpen, bag/sekk ol.

Ammunisjon

Det finnes ammunisjon spesifikt utviklet for å redusere skytterens eksponering for bly og andre tungmetaller. Disse bruker kuler uten eksponert bly, som er kobberbelagte, innkapslet i polymer eller med mantel som også dekker bakdelen av kulen (det finnes også ammunisjon med kule uten bly, men dette er mindre vanlig). I tillegg bruker de tennhetter som ikke inneholder tungmetaller.

For eksempel inneholder RUAGs SINTOX-tennhette som brukes i flere Geco-produkter følgende:

  • Initiator – 2-diazo-4,6-dinitrophenol, aka. diazol, DDNP
  • Fuel – Titanium
  • Oxidizer – Zinc peroxide
  • Sensitizer – Tetrazene

(Mer informasjon i https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/prep.19960210302)

Følgende typer ammunisjon i denne kategorien er mulig å få tak i i Norge:

Dessverre er denne typen ammunisjon ikke mulig å skaffe til like lav pris som vanlig FMJ. For å komme ned i en pris under 3kr/skudd må man bestille minimum 25 000 skudd fra leverandør.

For hjemmeladere er det mulig å slippe unna billigere. Kobberbelagte kuler er vanlig å bruke for hjemmelading uansett, f.eks. fra Frontier, Campro eller Improved Solutions. RUAGs SINTOX-tennhette selges under navnet RWS 4066 (Norma), og Murom KVB-9E kan skaffes fra Improved Solutions. KVB-9E ble testet i denne artikkelen. UNIS «GINEX» d.d. Goražde og Fiocchi (test) leverer også tungmetallfrie tennhetter til hjemmeladermarkedet. Det kan likevel være vanskelig å komme til en patron som avgir så lite røyk som fabrikkpatroner. Klubben har kjøpt inn S&B 115gr Nontox for salg på banen, og denne reduserer mengden røyk vesentlig i forhold til ammunisjonen som vanligvis har blitt brukt.

Filtermaske for innendørs skyting

For innendørs skyting anbefales det bruk av maske med partikkelfilter (P3) for å redusere innpustet blystøv til et minimum. Maske som kan demonteres fullstending for vask er en fordel.

Hygiene

Håndvask etter skyting eller behandling av våpen og ladekomponenter. Spesialsåper og våtservietter for blyfjerning finnes, f.eks. ESCA TECH, Hygenall fra Brownells.

Denne artikkelen inneholder testresultater for fjerning av bly fra hender med ulike metoder (inkludert våtservietter med ISML, slik produktet fra Hygenall er): https://pdfs.semanticscholar.org/413a/b5b1ffeb3bb4dba365acdaa4af860d6ea7c2.pdf

Dusj etter å ha vært på banen: blystøv kan sette seg i hår.

Rengjøring av maske

Klesvask: Etter skyting inne er det ideelt å skifte klær før du drar fra banen (det er bad i gangen utenfor banen), pakk klærne i tett plastpose og vask disse separat når du kommer hjem.

Tenk på hvor blyet ender opp

Unngå å dra med deg bly fra banen som spres i bil og hjem. Vær klar over kontaminering av mobiltelefon, nøkler, drikkeflaske, sko, ryggsekk/bag, ammoboks. Dette er spesielt viktig hvis man bor med barn, som lettere tar skade av bly enn voksne.

Mat og tobakk

Unngå å ta i mat eller tobakksprodukter før håndvask.

Klubbens tiltak

Klubben har Nontox-ammo tilgjengelig for salg, og for nybegynnerkurs og første fase av et nybegynnerløp er dette den eneste typen ammunisjon vi tillater innendørs. På vanlige treninger tillates vanlig mantlet ammunisjon, ikke rene blykuler annet enn i 22LR, men vi oppfordrer til maskebruk og å passe på egen blyeksponering.

Renhold: Industristøvsuger fra Nilfisk med HEPA-filter. Denne skal brukes etter hver trening.

Utendørs bane tilgjengelig for klubbens medlemmer ved Jonsvatnet mandag til lørdag året rundt.

Noen relevante linker

Lead exposure at firing ranges – a review
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-017-0246-0

LEAD POISONING – It can happen to you!
http://www.theppsc.org/Staff_Views/Heider/LeadHazards.htm?fbclid=IwAR2DNr8o1ucMrJO1nXp7-DfIjNuv2d1NFXVXayAhBjPf3vRgQd0-wWdwLXM

Reducing Lead Contamination and Exposure on Military Firing Ranges Through the Practical Application of Ballistic Containment Systems
http://www.loraday.com/uploads/1406748312_Pb5-stdy.pdf

Pathways for exposure to lead while using and handling guns and ammunition
https://lead.org.au/lanv13n4/lanv13n4-8.html

The Reduction of Airborne Lead in Indoor Firing Ranges by Using Modified Ammunition
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nbsspecialpublication480-26.pdf

Developing a Non-Toxic Handload for Indoor Range Use
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.3281&rep=rep1&type=pdf

Study of air contamination by heavy metals at firing ranges
https://www.researchgate.net/publication/328229301_Study_of_air_contamination_by_heavy_metals_at_firing_ranges

Choosing the best respirator for your range crew
https://www.nssf.org/choosing-the-best-respirator-for-your-range-crew/