Kategorier
Ukategorisert

Minirifle og PCC i feltløypa

Oppdatering, 30.5.2023:
Klubben har vært i dialog med TPK med som mål å få gjeninnført mulighet for skyting med minirifle og PCC i feltløypen på Jonsvatnet.

Styret i TPK har dessverre avvist forslaget, og viser til avtalen med grunneier om at det kun skal skytes med pistol, revolver og svartkrutt i feltløypen.

——————————————————————————

Det er dessverre ikke lenger mulig å bruke minirifle og PCC i feltløypen ved Jonsvatnet. TPKs styre valgte å ikke forlenge ordningen inn i 2023. Vi håper at det igjen vil være mulig å få en løsning for dette på et senere tidspunkt.